+31(0)10-310 3430   |     info@metaltop.nl   |  

Onze klanten

Ervaring met vrijwel elk type corrosie en slijtage

Praktisch elke industrie heeft te maken met corrosie en slijtage, een jaarlijkse schadepost van honderden miljarden wereldwijd. Metaltop heeft diepgaande kennis van deze problematiek en is gespecialiseerd in de levering van vooruitstrevende slijtage- en corrosieoplossingen. Door onze jarenlange ervaring weten wij precies welke oplossing bij uw slijtage- of corrosieprobleem hoort, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat de cost of ownership zo laag mogelijk blijft.

We leveren onze klanten een snelle service, waarbij we dag en nacht klaar staan om ook spoedklussen zo snel mogelijk te klaren. Door de opdracht bij Metaltop neer te leggen, zijn klanten verzekerd van een bedrijf die alle slijtage-oplossingen onder één dak kan uitvoeren. Met onze expertise nemen wij niet alleen de behandeling of de reparatie van onderdelen uit handen, maar ontzorgen wij u ook voor alle bijkomende zaken bij deze werkzaamheden.

Procesindustrie

Binnen de procesindustrie biedt Metaltop slijtage- en corrosie-oplossingen aan voor bedrijven in de petrochemie, algemene chemie en offshore. Bedrijven die binnen de procesindustrie actief zijn, hebben te maken met een aantal belangrijke uitdagingen. Eén zeer belangrijke is het tot een minimum beperken van de downtime van installaties. De kosten van productieverlies door stilstaande installaties lopen al snel in de miljoenen euro’s. Wij weten dat als geen ander. Ook veiligheid en milieu zijn thema’s die hoog op het prioriteitenlijstje staan binnen de procesindustrie; machineonderdelen met slijtage kunnen...

Lees verder

Energie

Bedrijven die zich bezighouden met energieopwekking – bijvoorbeeld via wind- en waterkracht, gas- en stoomturbines en verbrandingsmotoren hebben met branche-specifieke slijtages te maken. Voor deze organisaties geldt dat zij energie moeten leveren, en dat die levering niet mag haperen. Betrouwbaarheid is dus prioriteit nummer één. Zij willen op elk moment voldoende energie opwekken om alle afnemers te kunnen voorzien. Efficiëntie van het machinepark is van groot belang. Inefficiënte energieopwekking zorgt voor lagere opbrengsten. Het betekent dat de systemen over goede afdichtingen...

Lees verder

Productiebedrijven

De productieprocessen van glas, bouwstoffen, papier & pulp, textiel, voedingsmiddelen en binnen de metaalindustrie zijn de afgelopen jaren vergaand geautomatiseerd. Een soepel verloop van deze processen hangt dus sterk samen met de staat waarin de machines zich bevinden die dit proces verzorgen. Metaltop kan door het aanbrengen van de juiste beschermlagen zorgen voor levensduurverlenging van de betreffende machines. Daarnaast hebben wij de expertise in huis om onderdelen te bewerken voor pompen. Ook ondersteunen wij de sector machine- en apparatenbouw zodat zij voor optimaal werkende machines en machineonde...

Lees verder

Transport & infra

Bedrijven in de scheepsvaart, hijstechniek, civiele techniek en grondverzet & stortgoed weten Metaltop ook te vinden. Wij helpen hen bij slijtageoplossingen in de vorm van coatings en reparatie van onderdelen. Ook de branches die zich bezighouden met baggeren, hydrauliek en afval & recycling maken gebruik van machines die op den duur slijtage vertonen. Onderdelen binnen deze sector komen regelmatig in aanraking met de elementen, waardoor ze relatief snel beschadigd raken. Blootstelling aan een agressief milieu van zand, stof en (zee)water zorgt ervoor dat onderdelen in deze industrie massieve, vaak abra...

Lees verder