Kwaliteit voor Kwantiteit

Binnen Metaltop is het kwaliteitsproces volledig ge√Įntegreerd in het productieproces. Binnenkomende goederen worden gecontroleerd en geregistreerd. Tijdens elke productie stap worden de procesparameters vastgelegd en vind er een controle plaats op de voor die processtap belangrijk geachte eisen. Afwijkingen worden direct geregistreerd en zijn de input voor een reparatie stap. Voor gereed melden zal elk product een eindcontrole krijgen waarbij de kritische eisen nogmaals worden gecontroleerd en geregistreerd

Ingangscontrole

Controle op inkomende goederen en de door klanten geleverde producten

Tussentijds controle

Na elke productie stap worden de procesparameter en maten gecontroleerd en geregistreerd. Indien nodig wordt een reparatiestap toegevoegd

Eindcontrole

Voldoet het eindresultaat aan de wensen van de klant

Levering met rapportage

Tracebility, materiaalcertificaten, meetrapporten en fotos