De energie markt


Bedrijven die zich bezighouden met energieopwekking – bijvoorbeeld via wind- en waterkracht, gas- en stoomturbines en verbrandingsmotoren hebben met branche-specifieke slijtages te maken. Voor deze organisaties geldt dat zij energie moeten leveren, en dat die levering niet mag haperen. Betrouwbaarheid is dus prioriteit nummer één. Zij willen op elk moment voldoende energie opwekken om alle afnemers te kunnen voorzien. Efficiëntie van het machinepark is van groot belang. Inefficiënte energieopwekking zorgt voor lagere opbrengsten.

Het betekent dat de systemen over goede afdichtingen moeten beschikken, zodat er geen vloeistoffen en/of gassen ontsnappen. Ook heeft deze industrie veel te maken met hoog belaste lagers, hoge temperaturen en corrosieve rookgassen als gevolg van verbrandingsprocessen.

Door de juiste coatings aan te brengen zorgen wij voor levensduurverlenging van waardevolle machineonderdelen. Daarnaast herstellen wij kostbare machinecomponenten voor de energiesector waardoor deze hergebruikt kunnen worden.


Onze diensten worden  onder andere toegepast op:

  • Turbineassen- en lagers
  • Tandwielassen- en lagers
  • Reductiekasten
  • Asafdichtingen
  • Seals
  • Turbineschoepen
  • Verbrandingskamers
  • Ducts
  • Rookgasafvoeren
  • Heat shields